Palosuojaus

Rakennus ja sen rakennusosat eivät palon vaikutuksesta saa sortumalla aiheuttaa vaaraa määrättynä aikana palon alkamisesta. Mikäli henkilöturvallisuuden takia tai vahinkojen suuruuteen nähden on tarpeellista, rakennuksen on kestettävä sortumatta koko palokuorman palaminen ja jäähtyminen (RakMk E1 / 6.1.1).

Kantavien rakenteiden palosuojaukseen on käytettävissä useita eri menetelmiä ja palosuoja-aineita. Valintaan vaikuttavat kustannukset, asennus- ja käyttöolosuhteet. Yleisimmät Suomessa käytetyt ratkaisut ovat terästen osalta palosuojamaalaus, -levytykset ja –villoitus. Betonin lisäpalosuojaukseen korjausrakentamisessa käytetään palosuojavillaa ja –ruiskutteita. Puun palosuojaus hoidetaan rakennevahvuuksia kasvattamalla ja jonkin verran palosuojakäsittelyillä (pinnoitteet ja kyllästeet), joilla pyritään syttymisen estämiseen tai hidastamiseen. Muita käytössä olevia menetelmiä, joilla pyritään hoitamaan palosuojaus ovat muut palamattomat rakennusosat tai rakenteet, betoni- /vesitäyttö ja vesivalelu teräsrakenteilla.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee suunnittelu- ja lupavaiheessa määrittää yleiset paloturvallisuuden kriteerit sekä toiminnallisen mitoituksen reunaehdot. Rakentamisvaiheessa palosuojaustöiden kokonaislaadun varmistamisen kannalta tärkeitä vaiheita ovat palosuojaussuunnitelman laadinta (vastuuhenkilöt, suojattavat rakenteet, mitoituskriteerit ja suojausmenetelmät ainevahvuuksineen), työn aikainen valvonta (katselmukset, dokumentoidut mittaukset ja merkinnät) sekä luovutus-/laadunvalvonta-aineiston kokoaminen. Ylläpitovaiheen ohjeistus määritetään huoltokirjaan.

Viime vuosien aikana on palosuojausten osalta kiinnitetty entistä enemmän huomiota palosuojaustöiden toteutuksen laadun varmistamiseen. Tästä esimerkkeinä ovat mm. Teräsrakenneyhdistyksen palosuojamaalausohjeistuksen päivittäminen sekä palosuojamaalareiden sekä palosuojaustarkastajien henkilösertifiointijärjestelmien käyttöönotto.

Yleisesti ottaen palosuojauksen toteutukseen löytyy paljon vaihtoehtoja, joita ammattitaitoisten suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden tulisi osata kustannustehokkaasti hyödyntää.

Palokatkomiehet Oy auttaa palosuojausten suunnittelussa ja tarjoaa sertifioituja asennus- sekä tarkastuspalveluja yli 30 vuoden kokemuksella.