Hajukatkot

Pysäyttävät käryt ja äänet

Hajukatkot estävät haitallisten kaasujen kulkeutumisen rakenteiden läpi. Hajuhaitat, kuten tupakansavu ja rasvankäry, voivat kulkeutua esimerkiksi alakerran ravintolasta yläpuolella oleviin asuntoihin. Nämä ja muut hajunlähteet pysäytetään asentamillamme hajukatkoilla.

Katko hajuhaitoille

Hajukatkot perustuvat pitkään kokemukseemme läpivientien tiivistyksistä palokaasuja vastaan. Olemme kehittäneet sen pohjalta erityisratkaisuja ja työmenetelmiä erityyppisiinkohteisiin, joissa ongelmana ovat hajuhaitat.

Projektin aluksi käydään yhdessä läpi tilanne ja siihen sopivat ratkaisut. Asennustyöt aloitetaan, kun työt on järjestelty, työvaiheet koordinoitu ja kohteet kartoitettu. Varsinaisten hajukatkojen asentamisen lisäksi vastaamme myös suojaus- ja valmistelutöistä sekä viimeistelystä ja loppusiivouksesta.

Katko äänille

Hajukatkot estävät ja vaimentavat myös äänen etenemistä rakenteiden läpivientien kautta, sekä toimivat palokatkona. Äänikatkoilla voidaan saavuttaa yli 60 dB:n ilmaääneneristävyystasoja.